Οκτώβριος 15, 2016

Υπηρεσίες Προσβασιμότητας

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία να παρέχουμε υπηρεσίες προσβασιμότητας για τυφλούς σε μουσεία, γκαλερί και άλλους εκθεσιακούς χώρους καθώς και εκπαιδευτικά εργαλεία για παιδιά.

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντίγραφα των εκθεμάτων
  • Ανάγλυφους χάρτες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά
  • Υπηρεσίες τρισδιάστατης σάρωσης
  • Υπηρεσίες μουσιακής διαχείρισης τρισδιάστατου ψηφιακού υλικού

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ  επικοινωνήστε μαζί μας.